Praktijknamiddag - Verkeersrecht anno 2019

Over de praktijknamiddag

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het verkeersrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake verkeersrecht. Naast een praktijkgerichte syllabus krijgt u tevens een selectie van relevante vonnissen en arresten.

Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKN)

Docent:
mr. Isabelle Suy- Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw)

 

Programma

Volgende thema's komen aan bod:

WET TER VERBETERING VAN DE VERKEERSVEILIGHEID

Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren

 • Het alcoholslot bij meer dan 1,8 promille en recidivisten
 • Verscherping van de aansprakelijkheid van de houder van de kentekenplaat
 • Verlenging van de verjaringstermijn
 • Strengere sancties voorde zwaarste verkeersmisdrijven
BEKWAAMHEDEN IN HET VERKEER
 • Bekwaamheden van de bestuurder volgens art. 8.3 van de van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dd. 1 december 1975 (Wegcode)
 • Art. 23, 3° m.b.t. het rijbewijs van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer dd. 16 maart 1968 (Wegverkeerswet)
 • Bekwaamheid conform art 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer dd. 16 maart 1968 (Wegverkeerswet)
 • Vakbekwaamheid
NIETIGHEDEN IN HET VERKEER
 • Wettelijke bewijswaarde proces-verbaal
 • Meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over hetwegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
 • Ademtest-en analyse / Drugstest
 • Antigoon arrest en art 32 voorafgaande titel Sv
 • Salduz / Zelfincriminatie

Docent

Isabelle Suy, advocaat-vennoot van Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem te Dendermonde (Netwerk Synergylaw)

BIO:

Mr. Suy bouwde door haar praktijkervaring sinds 2003 en een doorgedreven opleiding in deze materie de nodige expertise op om u verder te helpen met uw lopende of toekomstige casussen. Mr. Suy is een veelgevraagd spreker over het thema verkeersrecht op diverse seminaries en juridische studiedagen.

Praktische info

Deze curus is VOLZET

Volzet!

Getuigenissen over onze bijscholingen


KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid betaalt tot 40% van uw investering. Ons erkenningsnummer is: DV.O213490 - Meer info


Erkenningen-Studiepunten

Deze bijscholing is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)