Praktijknamiddag - Burenhinder en goederenrecht anno 2019

Over de praktijknamiddag

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het goederenrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake burenhinder. Ook de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder zal worden behandeld.

Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKN)

Docent:
mr. Meester Bart Van Baeveghem- Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw) - (praktijk)assistent goederenrecht UGent.

 

Programma

Burenhinder in vele vormen

We wonen steeds dichter op mekaar. Burenrelaties worden intenser en diverser. De maatschappelijke impact van burengeschillen is niet te onderschatten. Het is dus noodzakelijk dat burenrelaties op een duidelijke manier worden geregeld, wat geschillen of burenhinder moet voorkomen.

De doctrine vindt haar oorsprong in de Cassatiearresten van 1960 (de zgn. schoorsteen- en kanaalarresten) en vormt een klassiek voorbeeld van de foutloze of objectieve aansprakelijkheid. Sedert de belangrijke cassatiearresten is de rechtspraak over deze problematiek erg geëvolueerd.

Tijdens deze studienamiddag zal de spreker stilstaan bij de burenhinderleer in zijn vele vormen. Dit aan de hand van praktische cases en recente rechtspraak.

Bij de geplande hervorming van het goederenrecht krijgen burenrelaties een prominente plek en wordt de mogelijkheid gecreëerd om preventief op te treden bij risico op ernstige burenhinder. Ook de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder zal worden behandeld.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Burenhinder – rechtsgrond – toepassingsgebied
 • Het verbreken van het evenwicht
 • Soorten hinder
 • Hoe ver reikt nabuurschap
 • Het essentiële begrip “toerekenbaarheid”
 • Mogelijke verbanden met fout-aansprakelijkheid
 • De vordering wegens burenhinder:
 • Procedure: Wie is titularis van de vordering?
 • Bevoegdheid
 • Termijnen
 • Verjaring
 • Sanctie: compensatie
 • Hinder veroorzaakt door de overheid
 • Rol van burenhinder in het kader van administratieve vergunningen
 • Op termijn naar een nieuw BW met afzonderlijke titel over burenverhoudingen?

Docent

Bart Van Baeveghem, advocaat-vennoot van Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem te Dendermonde (Netwerk Synergylaw)

Als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Praktische info

Wees er snel bij

Beperkt aantal plaatsen!

Getuigenissen over onze bijscholingen


KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid betaalt tot 40% van uw investering. Ons erkenningsnummer is: DV.O213490 - Meer info


Erkenningen-Studiepunten

Deze bijscholing is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)