Vereffening en verdeling anno 2019 - videocursus

On-demand videocursus
Bekijk waar en wanneer het u best past.
Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone


Bekijk de trailer

Deze online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 6 delen van elk +- 30 minuten. U kan deze cursus nu op uw eigen ritme online volgen vanaf een PC, tablet of smartphone. Voor een optimale ervaring adviseren wij dat u het geluid van uw toestel aanzet. Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKVN)

Docenten: Sven Mosselmans (Raadsheer in het hof van beroep te Gent - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers inzake vereffening-verdeling, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht.

INHOUD VIDEOCURSUS
De online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 6 delen van elk +- 30 minuten. In deze praktijkgerichte bijscholing worden ondermeer onderstaande thema’s diepgaander belicht en getoetst aan de recente rechtspraak.

 • Onverdeeldheid en uitonverdeeldheidtreding
 • Minnelijke versus gerechtelijke vereffening-verdeling
 • Handelingsonbekwame deelgenoten
 • Dadingen inzake vereffening-verdeling – aanvechtbaarheid
 • Vrijwillige onverdeeldheden en uitonverdeeldheidtreding – theorie van de impliciete duurtijd
 • Afsplitsing van buitenlandse vermogenselementen van de in België gecentraliseerde vereffening-verdeling
 • Door de beslagleggende schuldeiser benaarstigde uitonverdeeldheidtreding
 • Samenstroming van het bevel tot gerechtelijke vereffening-verdeling van een nalatenschap en het bevel tot omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik
 • Rechterlijke appreciatie bij omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik in een stiefouder-stiefkind-relatie – omzetting van vruchtgebruik ‘op eerste verzoek’ – partijautonomie wat betreft de wijze van omzetting
 • Verdeling in natura – draagwijdte – verkoop van vermogenselementen
 • Aanwijzing van de notaris-vereffenaar
 • Wisselwerking tussen de rechter en de notaris – theorie van de verjaringstuitende brief
 • Taak van de notaris-vereffenaar
 • Verwerking van deelakkoorden inzake vereffening-verdeling
 • Vervanging van de notaris-vereffenaar
 • Formulering van aanspraken inzake vereffening-verdeling middels excell-sheets
 • Aanbrengen van stukken inzake vereffening-verdeling
 • Boedelbeschrijving – meineed versus heling
 • Tussengeschillen – voorschotten inzake vereffening-verdeling
 • Actualisering van vermogenselementen inzake vereffening-verdeling
 • Samenstelling gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel
 • Anticipatieve inbreng

DIGITALE SYLLABUS & RECENTE RECHTSPRAAK

In aanvulling van de on-demand videocursus krijgt u naast de uitgebreide toelichting door de docenten ook meer dan 350 pagina's aan relvante ondersteunende documentatie waaronder vonnissen, arresten,....(geanonimiseerd) 

Onderstaande publicaties maken integraal deel uit van de videocursus en zijn via download (PDF) beschikbaar.

 • Syllabus (slides gebruikt door de docenten) (55 pag.)
 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (50 pag.)
 • Inventaris van de (meest relevante) aangehaalde rechtspraak – DEEL 1 (85 pag.)
 • Inventaris van de (meest relevante) aangehaalde rechtspraak – DEEL 2 (95 pag.)
 • Inventaris van de (meest relevante) aangehaalde rechtspraak – DEEL 3 (123 pag.)

DOCENTEN

SVEN MOSSELMANS – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

ANNETTE VAN THIENEN - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier

Licentieprijs

€125,00 + btw (21%)

incl. 6 delige videocursus in HD, digitale syllabus,+350 pagina's arresten & vonnissen, attest permanente vorming.
U kan de aangekochte videocursus gedurende 12 maanden onbeperkt consulteren vanaf de datum van bestelling.

BESTEL

Permanente vorming

Deze on-demand videocursus is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)

Voor notarissen
Erkenning NKVN (3u juridische opleiding).

Beoordeling cursisten


Reeds klant?