Burenhinder en goederenrecht anno 2019

On-demand videocursus
Bekijk waar en wanneer het u best past.
Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone


Bekijk de trailer

Deze online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 2 delen van elk +- 1,5 u. U kan deze cursus nu op uw eigen ritme online volgen vanaf een PC, tablet of smartphone. Voor een optimale ervaring adviseren wij dat u het geluid van uw toestel aanzet. Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKVN)

Docent: Bart Van Baeveghem | Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw) - (praktijk)assistent goederenrecht UGent.

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het goederenrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake burenhinder. Ook de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder zal worden behandeld.

INHOUD VIDEOCURSUS
De online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 2 delen van elk +- 1,5u. In deze praktijkgerichte bijscholing worden ondermeer onderstaande thema’s diepgaander belicht en getoetst aan de recente rechtspraak.

Deel I

 • Overzicht
 • Historiek burenhinder
 • Wie is een “buur”
 • Toerekenbaarheid
 • Uitwerking toerekenbaarheid

Deel II

 • Wanneer is hinder abnormaal?
 • Verband burenhinder en fout-aansprakelijkheid
 • Toepassingen fout-burenhinder
 • Verzekerings- en contractuele complicaties
 • Burenhinder en WER
 • Burenhinder en aansprakelijkheid bodemverontreiniging
 • Burenhinder bij openbare werken
 • Hnder door openbare werken: in de kantlijn
 • De sanctie: een passende compensatie
 • De sanctie: een passende compensatie: toepassing burenhinder rechtsmisbruik
 • De sanctie: een passende compensatie: toepassing: wel herstel in natura
 • Abnormale vatbaarheid voor burenhinder
 • Een laattijdige vordering?
 • Een laattijdige vordering? toepassing
 • Burenhinder en de vergunningverlenende overheid
 • Burenhinder en de vereniging van mede-eigenaars
 • Blik op de toekomst? (onder voorbehoud)
 • Nieuw Wetboek Goederenrecht: burenhinder
 • Vragen over burenhinder?

DIGITALE SYLLABUS & RECENTE RECHTSPRAAK

In aanvulling van de on-demand videocursus krijgt u naast de uitgebreide toelichting door de docent ook extra relevante ondersteunende documentatie waaronder vonnissen, arresten,....(geanonimiseerd) 

Onderstaande publicaties maken integraal deel uit van de videocursus en zijn via download (PDF) beschikbaar.

 • Syllabus (slides gebruikt door de docent) (47 pag.)
 • Inventaris van de (meest relevante) aangehaalde rechtspraak (133 pag.)

DOCENT

Bart Van Baeveghem – Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw) - (praktijk)assistent goederenrecht UGent

Loopbaan

Als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Licentieprijs

€125,00 + btw (21%)

incl. 2 delige videocursus in HD, digitale syllabus + relevante arresten & vonnissen, attest permanente vorming.
U kan de aangekochte videocursus gedurende 12 maanden onbeperkt consulteren vanaf de datum van bestelling.

BESTEL

Permanente vorming

Deze on-demand videocursus is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)

Voor notarissen
Erkenning NKVN (3u juridische opleiding).

Beoordeling cursisten


Reeds klant?