Actualia personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht anno 2019-trailer

On-demand videocursus
Bekijk waar en wanneer het u best past.
Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone


Bekijk de trailer

Deze online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 2 delen van elk +- 1,5 u. U kan deze cursus nu op uw eigen ritme online volgen vanaf een PC, tablet of smartphone. Voor een optimale ervaring adviseren wij dat u het geluid van uw toestel aanzet. Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKVN)

Docenten: Sven Mosselmans (Raadsheer in het hof van beroep te Gent - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers en praktijkvoorbeelden, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht.

INHOUD VIDEOCURSUS
De online videocursus omvat 3u vorming en werd opgesplitst in 2 delen van elk +- 1,5u. In deze praktijkgerichte bijscholing worden ondermeer onderstaande thema’s diepgaander belicht en getoetst aan de recente rechtspraak.

Deel I

 • zorgvolmacht en rechtelijke bescherming (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • onderhoudsbijdrage voor kinderen: nieuwe regeling voor buitengewone kosten en voor minnelijke regelingen (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • EOT: praktische tips (wijzigingen ingevolge de wetten van 25 mei 2018 en 18 juni 2018)

Deel II

 • vereffening-verdeling na (echt)scheiding en overlijden – wat met de ‘oude (aanslepende) dossiers’ (gestart vóór 1 april 2012)? – stand van zaken op het stuk van devolutieve werking – wat met de termijn-gebonden vorderingen hangende een gerechtelijke vereffening-verdeling? – strenge rechtspraak inzake aanspraken versus soepele rechtspraak inzake bezwaren – hoe vermogenselementen actualiseren met als ijkpunt de uiteindelijke verdeling?
 • stand van zaken op het stuk van vrijwillige onverdeeldheden – aankomende wetgeving?
 • vermogensverschuivingen bij partnerrelaties – in hoeverre is recuperatie mogelijk?
 • preferentiële toewijzing na echtscheiding versus recht van terugname van ingebrachte goederen
 • verval van oorzaak – plaats voor een verfijnd leerstuk in het Belgische giftenrecht? – verloren testament.

DIGITALE SYLLABUS & RECENTE RECHTSPRAAK

In aanvulling van de on-demand videocursus krijgt u naast de uitgebreide toelichting door de docenten ook meer dan 380 pagina's aan relvante ondersteunende documentatie waaronder vonnissen, arresten,....(geanonimiseerd) 

Onderstaande publicaties maken integraal deel uit van de videocursus en zijn via download (PDF) beschikbaar.

 • Syllabus (slides gebruikt door de docenten) (36 pag.)
 • Inventaris van de (meest relevante) aangehaalde rechtspraak (387 pag.)

DOCENTEN

SVEN MOSSELMANS – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

ANNETTE VAN THIENEN - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier


Reeds klant?

Licentieprijs

€125,00 + btw (21%)

incl. 2 delige videocursus in HD, digitale syllabus, +380 pagina's arresten & vonnissen, attest permanente vorming.
U kan de aangekochte videocursus gedurende 12 maanden onbeperkt consulteren vanaf de datum van bestelling.

BESTEL

Getuigenissen over onze bijscholingen

Permanente vorming

Deze on-demand videocursus is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)

Voor notarissen
Erkenning NKVN (3u juridische opleiding).

Beoordeling cursisten