Praktijknamiddag - Actualia personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht anno 2019

Over de studienamiddag

Deze cursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake vereffening-verdeling, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht.

Erkenning studiepunten/uren permanente vorming: 3u (OVB / NKVN)

Docenten:
Sven Mosselmans (Raadsheer in het hof van beroep te Gent - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).

 

     

 

Programma

 • zorgvolmacht en rechtelijke bescherming (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • onderhoudsbijdrage voor kinderen: nieuwe regeling voor buitengewone kosten en voor minnelijke regelingen (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • EOT: praktische tips (wijzigingen ingevolge de wetten van 25 mei 2018 en 18 juni 2018)

PAUZE

 • vereffening-verdeling na (echt)scheiding en overlijden – wat met de ‘oude (aanslepende) dossiers’ (gestart vóór 1 april 2012)? – stand van zaken op het stuk van devolutieve werking – wat met de termijn-gebonden vorderingen hangende een gerechtelijke vereffening-verdeling? – strenge rechtspraak inzake aanspraken versus soepele rechtspraak inzake bezwaren – hoe vermogenselementen actualiseren met als ijkpunt de uiteindelijke verdeling?
 • stand van zaken op het stuk van vrijwillige onverdeeldheden – aankomende wetgeving?
 • vermogensverschuivingen bij partnerrelaties – in hoeverre is recuperatie mogelijk?
 • preferentiële toewijzing na echtscheiding versus recht van terugname van ingebrachte goederen
 • verval van oorzaak – plaats voor een verfijnd leerstuk in het Belgische giftenrecht? – verloren testament.

DOCENTEN

SVEN MOSSELMANS – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

ANNETTE VAN THIENEN - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier

Praktische info

Beperkt aantal plaatsen!

Getuigenissen over onze bijscholingen


KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid betaalt tot 40% van uw investering. Ons erkenningsnummer is: DV.O213490 - Meer info


Erkenningen-Studiepunten

Deze bijscholing is erkend:

Voor advocaten
Erkenning OVB (3 juridische punten)

Voor notarissen
Erkenning in aanvraag bij de NKN (3u juridische opleiding).